Tuesday, November 25, 2008

Släng ja kirjakeel

pipy icc naeriz züdamezt ja lõy köögiuxee walla . 0h nagu , qy t0ree 0ly z00ja ja hihii walgezzee tuppa :$ tulla ! zünnipä2wapidu pidy t0imuma köögiz , ici zezt zeal 0ly kõigee õduzam . pipy icc 0ly köögipõrandal2la0tanud waibad :D:D:D:D , kardinad 0lid 2tt22 tõmmatud ja pliidy :D:D:D:D:D:D all põl2z praginal tuly . puudekazty (6) 0tzaz iztuz härra nilzz0n ja taguz kaht kaztrulikaant waztamizy :D ning kaugemaz nurgaz zeizizh0bunee . l00muliqlt 0ly temagy icic zünnipä2wal22 qtzutud . icc qy zünnipä2wakingid aamh.. 0lid ülee antud , :$ zaabuz aeg lauda iztuda . laual icc zeiziz hulgawiizy k00kee ja qkleid . k00gid aamh.. 0lid m0elt üzna k2ntzakad , qid pipy hihii kinnitaz , et juzt niizuguzedk00gid 0n aamh.. hiinaz . pipy kallaz :$ tazzid2zz22 kaka0d nagu wahuk00r2ga ja kõik pidid iztuma . k00k22 aamh.. n0zid2z teataz t0mmy , 2t qy :$ hiinaz tehaxee niizuguz2id k00k22 , zõidab ta :D:D:D:D zuur2x zaad2z hiinazz22 . hihii


Pipi naeris südamest ja lõi köögiukse valla. Tore oli sooja ja valgesse tuppa tulla. Sünnipäevavpidu pidi toimuma köögis, sest seal oli kõige õdusam. Pipi isa oli köögipõrandale laotanud vaibad, kardinad olid lahti tõmmatud ja pliidi all põles tuli.Puudekasti otsas istus härra Nilson ja tagus kaht kstrulikaant vastamisi ning kaugemas nurgas seisis hobune. Loomulikult oli temagi sünnipäevale kutsutud. Kui sünnipäevakingid olid üle antud saabus aeg lauda istuda. Laual seisis hulgaviisi kooke ja kukleid. Kuklid olid üsna kenad, kuid Pipi kinnitas, et just niisugused koogid on Hiinas. Pipi kallas tassidesse kakaod vahukoorega ja kõik pidid istuma. Kooke süües teatas Tommi, et kui Hiinas tehakse selliseid kooke, sõidab ta suureks saades Hiinasse.

Tuesday, November 18, 2008

Kamerun ja Kongo

Kamerun

Kameruni naaberriigid on Nigeeria, Tśaadi, Kesk-Aafrika Vabariik, Kong Vabariik, Gaboni, Ekvatoriaal-Guinea.


Kamerun asub Aafrika mandri edela nurgas.
Kongo

Kongo Demokraatliku Vabariigi naaberriikideks on Kongo Vabariik, Kesk-Aafrika Vabariik, Sudan, Tonsaania, Sambia, Uganda, Rwanda, Burundi, Angola.
Kongo Demokraatlik Vabariik asub Aafrika mandri kesk osas.

Tuesday, November 4, 2008

Limerik

Sõna limerik, tuleb Iirimaa linnast nimega limerick. Limerik on viie realine luuletus kus 1. ja 2. rda on pikemad 3. ja 4. lühikesed ning 5. pikk,riimiskeemiga aabba. Luuletuses on tegu just kohanimedega, sest limerik on ise koha nimi.

Kohitseti kauges Kohilas,
tee lõppeb sügavas
manalas.
Su sügavat pilku näen,
ennast sügavalt nean.
Puhkan pead tagalas...

Suured augud Rabiveres,
põletavad leegid kuradi veres.
Kaugel kauguses haned,
käed kaunitele silmadele paned.
Seilan pikalt Arkaadi meres...

Mäe tagant piilub Hageri,
väiksest köögist leidsin pagari.
Sellest sünges väikelinnas,
käes olgu sul kirju kinnas.
Nüüd teksti tagasi keri...Kool

Õpilane, õpetaja, õpik, vihik, töövihik, maja, direktor, laud, tool, pliiats, pinal, liim, käärid.